Site Loader
R&K s.c. al. Mickiewicza 5, Kraków

Jak wynika z badania MultiSport Index 2022 obecnie 65% Polaków deklaruje podejmowanie aktywności fizycznej przynajmniej raz w miesiącu, ale tylko dwóch na pięciu wypełnia zalecenia dotyczące aktywności wydane przez Światową Organizację Zdrowia (minimum 75 minut intensywnego bądź 150 minut umiarkowanego wysiłku tygodniowo)

Główną motywacją do podejmowania aktywności fizycznej po dwóch latach pandemii stało się zdrowie psychiczne, na które wskazuje już 42% aktywnych Polaków. Motywator ten jest szczególnie silny wśród osób w wieku 30+ i osiąga szczyt wśród czterdziestolatków.

28% aktywnych fizycznie Polaków przyznaje, że chciałoby ćwiczyć częściej. Taką deklarację składa również 35% osób w wieku 18-64 lata, które nie wypełniają rekomendacji WHO.

Post Author: R&K R&K Fitness